Värmepumpar

Byte och installation

För alla behov när det gäller värmepumpar

Rätt val av värmepump

Bergvärme, jordvärme eller luft/Vatten.
Vi vet vad som är bäst.

Ring BEO Energioptimering

0340-10130

Allt inom värmepumpar

Att installera värmepump är en viktig investering. Med BEO VVS kan du känna dig trygg genom hela processen. Vi vet vilket system som passar ditt hus och erbjuder bara kvalitetsprodukter. Vi har koll på såväl luft/vatten som berg/jordvärmepumpar. Kontakta oss för mer information.

Vilken typ av pump?

Vi vet vad som passar ditt hus.

Spara energi

Vi är experter på uppvärmningsekonomi och hållbarhet

Serviceavtal

Fråga oss om löpande underhåll

Att tänka på inför inköp av värmepump!

Det finns flera olika värmepumpar och sätt att värma upp en bostad. För att hjälpa er välja rätt så har vi sammanställt lite olika saker att tänka på för de olika alternativen

Installera värmepump , Bergvärme eller Jordvärme

Om man håller sig till väletablerade fabrikat på marknaden är bergvärme och jordvärme något som vi varmt rekommenderar. När man skall installera värmepump tar man kontakt med sin lokala värmepumpsexpert för ett hembesök. Det är inte alla som kan eller får ha jordvärme eller bergvärme och det ser man vid besöket. Det är ett kostsamt alternativ, men bekvämt, som ofta ligger runt 150 000 kronor. Det går inte att sätta en övre gräns. Ju större hus man har desto högre kostnader drar installationen med sig. Vår erfarenhet är att nästan alla är mer än nöjda med sin investering. Många väljer även att installera frikyla som det kallas. Man får då comfortkyla i sin fastighet som är nästintill gratis. Det går alltså att hämta både värme och kyla från berget och jorden. En väl fungerande, och rätt installerad värmepump kräver minimalt underhåll. Tillstånd krävs från miljö- och hälsa. De som installerat bergvärme eller jordvärme på 70 och 80- talet har varit stora vinnare med låga driftskostnader, och de tvekar aldrig på vad de ska installera när värmepumpens livslängd är förbrukad. Det blir bergvärme eller jordvärme igen.

Luft/Vatten

Luftt/vatten pumpen är ett bra alternativ för er som inte får eller vill/kan installera berg- jord- värmepump. Även här krävs ett besök från en värmepumpsexpert. Vissa kommuner kräver tillstånd då ljudnivån från utedelen skapat en del irritation mellan grannar. Det blir då ett ärende för miljö och hälsa. Dagens teknik gör att de fungerar ner till en utomhustemperatur på ca -20 grader. Vad man skall veta är att verkningsgraden sjunker dramatiskt när det är som kallast på vintern. Det är ju då det går åt mycket energi och detta är en stor nackdel gämfört med berg eller jordvärme.
Det är ungefär lika lite skötsel som med berg/jord alternativet men man ska tänka på några saker.
  1. Ljudnivån! Tänk på att placera utedelen så att inte ni eller grannar störs. Det har blivit osämja och det är viktigt att undvika detta.
  2. Det blir väldigt mycket isbildning under, och i många fall runtomkring utedelen. Placera den en bit från gångar, parkeringar etc.
  3. Utedelen kommer att kräva underhåll framöver.
  4. Estetiskt! Det finns ingen utedel på marknaden som kan anses som snygg.

Luft/Luft

Luft/luft värmepumpen är ett bra alternativ för er som inte har vattenburet system. Som bonus kan man få kyla på sommaren, om man har det behovet. Fördelen är den relativt låga investeringen. Nackdelarna är ungefär som för luft/vatten fast det tillkommer ett par saker.

  1. Värmen sprids via en fläkt från innedelen och det medför en viss känsla av drag. All luft som är i rörelse känns sval även om den håller 30 grader. Testa enkelt genom att blåsa lätt på din arm.
  2. Det krävs öppen planlösning om värmen skall kunna spridas i hela huset.

Det händer att man i vissa hus får montera flera aggregat.

Kunskapsbas

Beo Energioptimering delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter. Kontakta oss gärna!

Ska vi serva vår värmepump i förebyggande syfte?

De mest väletablerade fabrikaten har ofta väldigt bra inbyggda larm som talar om när värmepumpen inte går perfekt. Trots dessa larm tycker vi att det är väl investerade pengar att utföra service med jämna intervaller. Det gäller att förekomma problemen, framförallt innan garantitiden från fabrikanten slutar att gälla. (för det mesta två år).

Ska man byta en fungerande värmepump? Har de blivit bättre?

Det har hänt en hel del de senaste åren. Fabrikanterna satsar allt mer på att förfina tekniken i takt med att energipriserna stiger. Men det känns ju inte speciellt bra att kasta ut något som bara är tio år. När värmepumpen är äldre än 15 år och börjar närma sig de 20 bör man starkt överväga ett byte. Idag subventioneras bytet av ROT-avdrag.

Vad tjänar man?

Vad tjänar ni på att installera värmepump? Bergvärme eller jordvärme? Om Ni har en olje- eller elpanna idag kan ni reducera era uppvärmningskostnader upp till 85%. Eldar ni med pellets brukar besparningen ligga runt 50%. Det är svårt att jämföra med ved och fjärrvärme då era förutsättningar varierar ganska kraftigt. ROT-avdraget gäller när ni väljer att installera värmepump.

 

När det gäller installation av LUFT/VATTEN och LUFT/LUFT värmepump avstår vi från att säga hur stor besparningen blir. I och med att man hämtar energi från uteluften, varierar  besparningen kraftigt. Det man vet är: Ju tuffare vinter vi har, desto mer energi drar dessa pumpar. Är det riktigt kallt behöver man ett heltäckande komplement som går in när värmepumpen slår ifrån.

När det är riktigt milda vintrar ger även dessa en mycket stor besparning jämfört med tex oljepanna. Även vid installation av LUFT/VATTEN & LUFT/LUFT värmepump får ni göra ROT-avdrag.