En strålande energikälla

BEO VVS ser mycket positivt på solen som energikälla. Vi utför installationer och ger råd när det gäller så väl ekonomiska som miljömässiga aspekter. Hör av dig!

Miljö

Solenergi ger inga utsläpp

Ekonomi

Solstrålar är gratis, vi levererar en hållbar installation

Vad passar mig?

Vi ger råd baserat på dina förutsättningar

Så här fungerar det

En kortfattad förklaring är att solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t.ex. vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott är idag inte lönsamt att lagra utan säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

Använd vår solelskalkylator och beräkna själv!

Kunskapsbas

BEO VVS delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter. Kontakta oss gärna!

Solvärme

Gratis värme är härligt! Men, vi tycker så här: Solvärmen ger en massa energi när det inte går någon energi, dvs på sommaren. Att installera solvärme bara för att värma upp sitt varmvatten kan vara svårt att räkna hem rent ekonomiskt. Nu handlar det inte alltid om ekonomi. Det ska kännas rätt i hjärtat också. Och den känslan har majoriteten som valt att installera solvärme. Det är en markering där man visar att man är beredd att göra vad man kan för miljön. I vissa fall är solvärme en lysande investering. Det är bra för de som förbrukar mycket värme och varmvatten under sommarmånaderna, idrottsföreningar med klubbhus där man duschar mycket är ett exempel, campingar, hotell, och uppvärmning av pooler är andra bra exempel. Att montera eller byta solpaneler är ROT-avdragsberättigat under förutsättning att bidrag inte har medgetts.

Maximal verkningsgrad

Mängden kWh som kan produceras med solel beror på geografisk placering, antalet solpaneler, taklutning och väderstreck. Effekten kan också påverkas av skuggning från träd, flaggstång, TV-antenn, etc. Solpanelerna monteras på taket med hjälp av takfästen och aluminiumskenor som ingår i vårt grundpaket. Våra solcellspaket passar för villor och byggnader med tegeltak, plåttak, falsat plåttak och papptak.

Bidrag för solceller

Vid en installation av solcellspaket går det att göra ROT-avdrag för arbetskostnaden. De flesta tjänar dock på att istället söka solcellsbidrag hos länsstyrelsen. Solcellsbidraget uppgår till 20% av totalsumman, inklusive material, arbete och moms. För företag gäller 30% för samma bidrag. Kontakta den lokala länsstyrelsen angående vilka möjligheter, detaljer och handläggningstider som gäller för bidrag till solpaneler i regionen.

Sälja och köpa solel

Generellt uppskattar man att solelsproduktion årligen ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket. Dock skiner solen olika mycket under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster.

Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar samma delar som ovan + 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.

Välj elbolag med omsorg så att du får ett bra avtal för både såld el och den du behöver köpa. Grovt räknat använder egna huset ungefär hälften av solelen och hälften säljs vidare ut på elnätet. För ett solcellspaket på 3 kW betyder det cirka 1500 kWh i besparing och lika mycket i försäljning per år. Andelen såld energi ökar med en större storlek på solcellspaketet.

Återbetalning på mindre än 10 år

Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år, vilket också garanteras genom en 25 års effektgaranti. Med bidrag från länsstyrelsen tillsammans med den minskade utgiften för elförbrukning, samt inkomsten av din försäljning av solel, kan du ofta räkna hem din investering i solpaneler på omkring tio år.

Solel och svenskt klimat

Energimyndigheten har testat solceller och resultaten visar att de klarar svenskt klimat bra. Solpanelerna presterar bra efter att de utsatts för påskyndat åldrande genom kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet. För att se hur bra de klarar svensk vinter utsattes de även för ett intensivt snö- och istest. Testet visar också att växelriktarna generellt är effektiva och producerar el av bra kvalitet.