Rörmokare

Våra rörmokare är trygga och certifierade

Säker vatten

Vi står för en helhetslösning - fråga oss!

Bred kompetens

Många års kunskap samlat i ett företag

Erfarenhet

Ring BEO Energioptimering

0340-10130

Helhetslösningar inom rörmokeri

BEO VVS är ett fullserviceföretag när det gäller rörmokeritjänster. Baserat på bred kompetens och lång erfarenhet klarar vi av alla förekommande uppgifter. Exempelvis arbete med blandare, wc-stolar, värmepumpar, radiatorer, golvvärme med mera.

Installationer och service

Vi löser alla förekommande uppgifter inom rörmokeri

Projektering och planering

Vi är med hela vägen. Gärna tidigt i projektet!

Serviceavtal

Fråga oss om löpande underhåll

Kunskapsbas

BEO VVS delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter. Kontakta oss gärna!

Vattenfilter

Bor du på landet och utanför det kommunala drickvattennätet har man antingen en grävd eller en djuppborrad brunn. Kvaliten på vattnet varierar kraftigt på var man bor. Framför allt på grävda brunnar som lätt påverkas av att ytvattnet tränger in i brunnen. Har du en borrad brunn kan man kan få inslag av saltvatten eller svaveloxid.

 Dessa två problem är ganska ovanliga, som tur är. Det kan bli kostsamt att bli av med problemen. Har man ett perfekt eget vatten, skall man vårda vattenkällan som sitt eget barn. De vanligaste föroreningarna i egna vattentäkter är järn, mangan,humus samt ett lågt Ph-värde, dvs surt. Att installera vattenfilter är ROT-avdrags berättigat.

Det kommunala vattnet är för det mesta av mycket god kvalitet i Sverige. Det har i och för sig varit några bakslag de senaste åren. Tänker framförallt på Östersund som fick sin öppna vattentäkt smittat av bakterier vilket ledde till att många personer drabbades av magbesvär. Bortsett från sådana problem tycker vi att man skall ansluta sig till det kommunala nätet om möjlighet finns. Ibland kan det vara en lång bit att gräva.ROT-avdraget gäller här men endast för grävarbeten som görs på din egna tomt. Anslutningsavgiften varierar och är ibland ganska hög men vi anser att det är väl investerade pengar. En egen vattenanläggning kan kosta väldigt mycket om man har otur. Det händer att man investerar över 100 000 kronor, trots det får man inte ett bra vatten.

Renovera eller byta?

Denna fråga ställs man ofta inför. Ska vi byta eller ska vi renovera vår varmvattenberedare, kökskran, wc-stol, duschblandare, vattenpump, avloppsrör, vattenrör o.s.v. Ibland får man lägga ut en hel del pengar i renoverings- och felsökningskostnader på äldre varor där alla garantier har gått ut. Vill det sig riktigt illa står man till slut med ett nedlagt arbete som varit helt i onödan. Det kräver lång erfarenhet i VVS-branschen för att fatta beslut. Man får väga kostnader mot riskerna och försöka ha en tydlig dialog under arbetets gång.

ROT-avdrag

Nytt år och nya möjligheter till att utföra Rot-avdragsberättigade ingrepp i våra hus. Det finns massor av arbeten som både sparar energi och skonar miljön. Man kan alltså bli trippelt belönad. Staten betalar 30% av arbetskostnaden, ni skonar miljön och om ni väljer att utföra energibesparande åtgärder får ni även sänkta driftskostnader för ert hus. Vänta inte!

Är det vanligt med vattenskador?

Varje år inträffar cirka 100 000 vattenskador i våra hus. En stor del beror på läckor från rör och rörkopplingar. Kostnaderna uppgår till cirka 15 miljoner per dag, fem miljarder/år!  Vi har bara en kommentar till dessa belopp. 

Anlita proffs för att minimera risken att ert hus ska bli skadat.

Det slår kraftigt i våra vattenledningar, är det farligt?

Det är inte bra med sk vattenslag. Rörledningar och kopplingar utsätts för ett momentant högt tryck. Man bör ta reda på varför det uppstår. Det kan räcka med att byta till mjukstängande kranar i huset. Passa på nu! ROT-avdraget gäller här.

Min vattenpump slår till och från väldigt ofta. Det räcker att man tappar upp ett glas vatten. Vad ska man göra?

När man har en egen vattenanläggning behöver man ibland fylla på luftkudden i hydropressen eller hydroforen. Ibland finns det en påfyllningsventil för luft och ibland får man tappa av hyrdoforen på allt vatten.Om det kommer vatten ur hydropressens luftventil är gummiblåsan sönder. Då är det byte av blåsan eller ett nytt kärl som gäller.

Byta termostatventiler

Vi rekommenderar att ni byter de termostatventiler som inte fungerar. Den förväntade livslängden ligger på runt 15 år. Fungerar dessa perfekt skär man ner på energiförbrukningen ganska mycket. Elementen kommer att vara avstängda och kalla i de rum där många människor befinner sig och genererar värme, samma sak gäller när solen strålar in genom fönstren och ger värme i huset. När ni väljer att byta termostatventiler får ni göra ROT-avdrag på arbetskostnaden.