Badrum

Demontering

Vi river ert gamla badrum

Planering

Vi hjälper er hela vägen med
goda råd, skisser och kalkyler

Färdigställande

VVS, el, kakel, snickerier.
Vi ombesörjer allt!

Ring BEO Energioptimering

0340-10130

Vi planerar ditt badrum

Vi är specialister på badrum. BEO VVS planerar, ger råd och tar hand om hela installationen från början till slut. Ju tidigare vi kan vara med i processen desto bättre. Naturligtvis utför vi även delar av processen eller enskilda installationer. Vi är flexibla!

Byta eller renovera?

Vi ger råd anpassade för ditt badrum.

Totalentreprenad

Vi löser alla eller vissa delar av ditt projekt

Serviceavtal

Trygghet i längden, prata med oss!

Kunskapsbas

BEO VVS delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter. Kontakta oss gärna!

Renovera eller byta?

Denna fråga ställs man ofta inför. Ska vi byta eller ska vi renovera vår varmvattenberedare, kökskran, wc-stol, duschblandare, vattenpump, avloppsrör, vattenrör o.s.v. Ibland får man lägga ut en hel del pengar i renoverings- och felsökningskostnader på äldre varor där alla garantier har gått ut. Vill det sig riktigt illa står man till slut med ett nedlagt arbete som varit helt i onödan. Det kräver lång erfarenhet i VVS-branschen för att fatta beslut. Man får väga kostnader mot riskerna och försöka ha en tydlig dialog under arbetets gång.

ROT-avdrag

Nytt år och nya möjligheter till att utföra Rot-avdragsberättigade ingrepp i våra hus. Det finns massor av arbeten som både sparar energi och skonar miljön. Man kan alltså bli trippelt belönad. Staten betalar 30% av arbetskostnaden, ni skonar miljön och om ni väljer att utföra energibesparande åtgärder får ni även sänkta driftskostnader för ert hus. Vänta inte!

Renovera badrum

Var ute i god tid. Det är många yrkeskategorier man ska ha hem innan allt är klart i ens badrum. Försök att inte göra era beställningar på hösten och ha förhoppningar om att det ska var klart innan jul. Att renovera sitt badrum är ett kostsamt ingrepp och vi på Beo Energioptimering ser till att välja hantverkare med omsorg. Vi vill även poängtera vikten av att köpa allt vvs material av oss. Då får ni den bästa lösningen med en trygg suport om något skulle hända eller behöver reklameras.

Byta WC-stol

Om ni har en äldre WC-stol går det åt mycket vatten vid varje spolning, sex till elva liter. Med en ny WC-stol är det två eller fyra liter som sköljs ut vid varje tryckning. Många av spolningarna är faktiskt helt onödiga. Man spolar ner en bit papper, lite hår eller något annat som man lika gärna kan slänga i papperskorgen. För er som ska byta WC-stol och har ett avloppssystem där det ofta tätnar, (ni har kanske gamla rör som är i behov av att bytas), rekommenderar vi att ni ber montören ställa in så att det alltid spolas fyra liter. Det går med de flesta fabrikat, och minskar risken för att avloppen skall tätna. Passa på! ROT-avdraget gäller även här.

Byta blandare

Det  har hänt en hel del med våra blandare de sista 15 åren. Man fokuserar allt mer på att spara, dels vatten generellt, dels vill man minska på hushållens varmvattenförbrukning. Det är en god investering att installera moderna blandare i villan, bostadsrätten. Avbetalningstiden är relativt kort. Gå in på våra annonsörers hemsidor och fyll i era uppgifter så ser ni själva vad ni tjänar. Här får man göra ROT-avdrag på arbetskostnaden.

 

Nu kommer det att bli lättare för er kunsumenter att välja energisnåla blandare. Vägledningen påminner mycket om de som finns när vi köper vitvaror. En gradering från A till G, där de blandare som är A märkta, uppnått det mest energieffektivaste kriteriet. Syftet med märkningen är att försöka få mindre energi och vattenförbrukning med bibehållen komfort. Tillverkarna skall stimuleras till tekniska innovationer. Detta är helt klart ett steg i rätt riktning och det kommer att korta ner payoff tiden ytterligare för oss som ska byta blandare. Vi tycker det är en bra insats för miljön att byta ut sina föråldrade kranar. Passa på att utnyttja ROT avdraget, så sparar ni pengar och skonar miljön på lång sikt. Det är ju det som är den röda tråden på vår hemsida. Tänk långsiktigt!

Kan man byta blandare och wc-stolar själv?

Vi anser att novisen inte skall utföra denna typ av arbeten. Men om man är helt säker på hur man utför arbetet och vilka specialverktyg som behövs är det ok. Tänk på att följa de installationsanvisningar som finns vad gäller uppfästning av blandarrör etc. Är man det minsta osäker bör man anlita en oss. Tänk på att ROT-avdraget gäller när man gör denna typ an ingrepp i huset.