För bostäder och offentliga byggnader

Vi bidrar med nyinstallation och underhåll för bostadshus och andra fastigheter. BEO VVS optimerar kostnader för el- och vattenförbrukning och erbjuder hållbara produkter och installationer.

Vi utför även VVS-besiktningar av begagnade fastigheter. Perfekt för mäklare, köpare och fastighetsägare.

Läs mer om besiktningar

Underhåll

Vi står till tjänst med bred kompetens och erfarenhet

Fastighetsägare

Vi är experter på hyreshus och industrifastigheter

Serviceavtal

Fråga oss gärna om löpande underhåll

Kunskapsbas

BEO VVS delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter. Kontakta oss gärna!

Energirådgivning

Är ni i behov av rådgivning inom allt vad som omfattar att värma upp sitt hus och varmvatten står vi gärna till tjänst. Erfarenheten som vi delar med oss av, är hämtad från två generationers vvs arbeten. Jag och min far Henry Johansson. Vi har tillsammans varit med att bygga upp folkhemmet, miljonprogrammet samt installerat och servat alla förekommande uppvärmningssystem som finns i våra hus. Tex; Bergvärme , Jordvärme , Luft/vatten värmepump , Pellets , Vedeldning , Oljeeldning , Fjärrvärme , Solvärme etc. Vår kunskapsbank är välfylld och vi har i alla år lyckats att få konsumenten att välja det energislag som passar just dem perfekt. Konsumentens förutsättningar och intressen varierar ju kraftigt, så det gäller att vara lyhörd och lyssna på vad ni har för mål de närmsta 20 åren. Det är ett viktigt val man ska göra när man väljer nytt uppvärmningssystem till sitt hus. Vi ska dela med oss av all vår erfarenhet så ni får god vägledning.

Justera värmesystemet

En rätt injusterad värmeanläggning ska man som husägare alltid sträva efter. Här finns energi att spara och komforten blir perfekt då man fördelar värmnen jämt i hela huset. Har ni dessutom en värmepump så är detta väldigt viktigt. Vi tycker att ni skall beställa detta omgående. Det är inte lätt att utföra det själv och ibland krävs det åtgärder i systemet för att kunna slutföra en injustering. Vill man uppnå ett perfekt resultat är det bra om det utförs under en kall period så man kan mäta temperaturskillnaden på varje element eller golvvärmeslinga.