Vi på BEO VVS vill gärna dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper. Här följer några vanliga ämnen kring energioptimering av hus.

Värme

Vilket uppvärmningssytem ska vi välja till vårt hus?

Det är ett viktigt val man gör då man skall byta energikälla i sitt hus. Uppvärmningssystemet man väljer att investera i skall man underhålla och leva med i ca 20 år. Det vi lärt oss genom åren och som visat sig vara den röda tråden i alla bra beslut är att tänka långsiktigt och anlita seriösa hantverkare med lång erfarenhet, till exempel oss. Idag när vi har ROT-avdraget som en form av stimulanspaket får man väldigt mycket för pengarna.

Läs mer om värmepumpar

ROT-avdrag

Det finns många husägare som idag värmer upp sina villor med direktverkande elradiatorer. Vi rekommenderra varmt att ni konverterar till ett vattenburet system nu när ROT-avdraget hjälper till att ta en stor del av arbetskostnaden på dessa relativt stora ingrepp. Rot-avdraget gäller för installation av både radiatorer och golvvärme.

Vedeldning

Ett alternativ till att minimera sina energikostnader är att elda med ved. Har man tillgång till gratis ved så värmer man upp sitt hus väldigt billigt. Men man skall veta att det är väldigt mycket arbete med vedeldning och allt vad det innebär.

Man skall:
Fälla träd, kapa till stock, köra hem stocken, kapa till rätt längd för sin panna, klyva ved, stapla ved för torkning, täcka vedmagasinet för att skydda mot regn, bära in veden, elda, sota och aska ur pannan. Vi vill inte avskräcka på något vis men detta är vad en vedeldare får vara beredd på. Man kan beställa hem färdigkluven ved till en förvånadsvärt låg kostnad och det blir allt vanligare. Många som eldar med ved har klyvt och staplat upp flera årsförbrukningar. De finner stor tilfredställelse i att gå och se dessa vedlanor och veta att man inte behöver betala någonting de närmsta åren för uppvärmning av sitt hus. Ni som väljer att installera en ny vedanläggning får göra ROT-avdrag på arbetskostnaden.

Vedeldning är en livsstil! Ni som har eldat med ved en längre tid vet hur mycket atbete det medför. Ofta har man tillgång till gratis ved och då är det försvarbart att lägga ner den tid som krävs. Måste man köpa sin ved skall man ta sig en funderare om det är värt mödan. Man har VÄLDIGT låg timpeng när man arbetar med sin ved. 

Många struntar i att det är tidsödande och ger låg avkastning utan ser det som ett sätt att få motion och att få komma ut i skogen och få ett avbrott på den stressiga vardagen. Andra ser det som en stor tillfredställning att man har arbetat klart med sin årliga förbrukning av ved och de känner sig trygga med en låg elförbrukning ett år framöver. Fördelen med vedeldning är att man ofta får en väldigt låg driftskostnad, om man inte räknar in sitt eget arbete. En helt ny vedanläggning med rätt volym på ackumulatortankar (ca tio liter/kvm uppvärmd yta) är en ganska svettig investering. Har man då även en skorsten som är dålig eller utdömd så kan prislappen hamna över 200 000:-


Man får göra ROT-avdrag på installation av ny vedanläggning.
Den frågan man skall ställa till sig själv innan man beställer sin anläggning är: Orkar vi hålla på med detta i 25 år?

Pellets

Att elda med pellets har blivit allt mer populärt. De som var pionjärer var igång redan på 90-talet. Ni som var med då fick stå ut med en hel del barnsjukdomar på både brännare, skruvar, och dåliga pellets. Pelletsbranschen fick dåligt rykte. Många konsumenter hamnade i jobbiga situationer där installatörer och fabrikanter inte kunde fullföja sina garantiåtaganden. Idag finns det bra produkter som håller måttet, men man skall ändå väga in att det blir en hel del skötsel för att få en väl fungerande anläggning. Har ni olje eller elpanna idag kan ni dock halvera era uppvärmningskostnader om ni går över till att elda med pellets. Att montera in pelletsbrännare är ROT-avdrags berättigat.
Om man funderar på att börja elda med pellets har man några saker att tänka på.

1. Har jag en fungerande skorsten? Är den utdömd ingår renovering av skorsten i ROT-avdraget.

2. Skall jag bära ner pellets i säckar eller ska jag bygga ett magasin för bulk? När man fyller magasinet från en bulkbil är det viktigt att cisternen är helt tät. Är den inte det så riskerar man att damma ner stora delar av det utrymme där den behållaren står. Tex hela källaren. (vi har sett skräckexempel på detta)

3. Skall jag montera brännaren i befintlig panna eller köpa ett helt nytt system? ROT-avdraget gäller i båda fall.

4. Om ni eldat med ved innan så är det mycket mindre jobb för er att gå över till pellets. Byter ni från olja,värmepump, fjärrvärme eller elpanna så kommer ni att få mycket mer att göra med ert val av pellletseldning. Skall det fungera bra och ge hög verkningsgrad är uraskning, sotning, skötsel och underhåll av brännare och skruvar ett måste, för att allt ska vara till belåtenhet. Det finns även en sak som man inte kan påverka själv och det är pelletskvaliten. Den har varierat kraftigt genom åren och skapat mycket problem för både konsument och installatörer. Kvaliten har blivit mycket bättre de senaste åren.

Det är en del som tröttnar på service och underhåll efter några år och står med en anläggning som fungerar dåligt.

Fördelarna är att det ger en bra besparing gentemot el och olja. Investeringskostnaden blir ganska liten om man väljer att montera brännaren i befintlig panna. Skall man ha en helt ny anläggning som är tillförlitlig, kostar det en hel del pengar.
En stor fördel är att bränslet ofta hämtas från de svenska skogarna och vi gillar förnyelsebar energi.

Fjärrvärme

I vissa städer har man möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Om det är en besparning för er kan vi inte veta då det varierar kraftigt på vad värmeleverantören debiterar per levererad kwh. Det vi vet är att när man väl installerat fjärrvärmeväxlaren i sitt hus har man nog den lägsta underhålls- och servicekostnaden man kan få. Det är viktigt att väga in. Vår erfarenhet är att fjärrvärme är en god investering. Ni får göra ROT-avdrag när ni installerar fjärrvärme. Även grävningsarbetet går under ROT under förutsättning att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden.

Golvvärme

Fördelarna med golvvärme är framförallt den fina komforten med varma sköna golv som sprider värmen jämnt i hela rummet. Man behöver inte tänka på hur man möblerar. Nackdelarna med golvvärme är att det är lite mer trögstyrt sätt att värma upp huset gämfört med radiatorer, framförallt om man har nedgjutna rör. Då hänger inte regleringen med lika snabbt som med radiatorer. Idag finns det reglerutrustning som fungera på både nyinstallerad och äldre golvvärmeinstallationer. Denna styrning minimerar svängningarna på inomhustemperaturen vilket gör golvvärmen till ett mycket bra och exklusivt uppvärmningsalternativ.

Skall man installera golvvärme i bottenplattan på äldre hus är det mycket viktigt att man ser till att få rätt tjocklek på isoleringen under golvvärmen. Om man inte isolerar tillräckligt ökar energiförlusterna samt att man kan tillföra huset fuktproblem under vissa perioder av året.

Övervakning samt styr och regler

Vi samarbetar ofta med Systeminstallation för att optimera fastighetens reglering, energioptimering och övervakning. Läs mer om Systeminstallation

Vatten

Spara Vatten

I vårt land är vi bortskämda med att vatten bara ska finnas och att det inte skall ta slut.
Detta är ett privilegium. Det är inte alla givet och vi ska vara rädda om vattnet.
Vad kan vi göra för att spara och minska förbrukningen på det viktigaste vi har?
1. Be oss se över samtliga kranar i huset så att de inte har ett onödigt stort flöde. Byt till moderna blandare i så fall. Här finns massor att spara. ROT-avdraget gäller här.
2. Byt ur era gamla wc-stolar till dagen snålspolande alternativ. Det är faktiskt ganska kort payofftid på denna typ av investeringar om man har kommunalt vatten, och så gör man en insats för miljön. Även på detta ingrepp får ni göra ROT-avdrag.

Om avloppsrören tätnar

Har ni gamla avloppsrör (gjutjärn/cementrör) eller ett avloppssystem som ofta tätnar? Då ska man koppla bort den snålspolande funktionen på wc-stolen (går på de flesta fabrikat). Avloppsproblem har en viss tendens till att öka annars, då man inte får samma ursköljning av rörledningarna. Det är ingen långsiktig lösning på avloppsproblemet. Det rätta är att byta ut de gamla rören. Passa på nu när Rot-avdaget halverar den för åtgärden stora arbetskostnaden.

Energisnåla blandare

Nu kommer det att bli lättare för konsumenten att välja energisnåla blandare. Vägledningen påminner mycket om de som finns när vi köper vitvaror. En gradering från A till G, där de blandare som är A märkta, uppnått det mest energieffektivaste kriteriet. Syftet med märkningen är att försöka få mindre energi och vattenförbrukning med bibehållen komfort. Tillverkarna skall stimuleras till tekniska innovationer. Detta är helt klart ett steg i rätt riktning och det kommer att korta ner payoff tiden ytterligare för oss som ska byta ut våra gamla kranar. Vi tycker det är en bra insats för miljön att byta ut sina föråldrade blandare. Passa på att utnyttja ROT avdraget, så sparar ni pengar och skonar miljön på lång sikt. Det är ju det som är den röda tråden på vår hemsida. Tänk långsiktigt!

Ventilation

Återvinning av luft

Har ni möjlighet att återvinna ventilationsluften tycker vi att ni skall överväga det. I takt med att energikostnaderna utgör en allt större del av hushållets utgifter blir det mer och mer försvarbart. Och än en gång, tänk långsiktigt. Frånluften kastas rakt ut till kråkorna och nu pratar vi om årets alla dagar. Har ni ett äldre hus utan ventilation? Mekanisk frånluftsventilation med återvinning eller FTX-aggregat är då några av de mest uppskattade investeringarna som görs. I dessa fall kommer det inte att gå mindre energi, tyvärr, men alla uppfattar det som att man får ett nytt hus med en helt annan innemiljö som känns frisk och sund. Att spara energi är en viktig del som husägare, komfort är en annan. Denna typ av installation är ROT-avdragsberättigat.

El

Elavtal

Det enklaste sättet för konsumenten att sänka energikostnader på är att se till att vi har det billigaste elavtalet på marknaden. Byte av elleverantör brukar inte ge någon större förtjänst men å andra sidan så kostar det inte någonting heller. Det kräver ju ingen åtgärd eller installation i våra hus.