Ska man stänga av cirkulationspumpen när man luftar sitt värmesystem?

Ja, det ska man. Vi skall inte fördjupa oss i varför, men om vi fattar oss kort kan det bli så att man tillför luft i värmesystemet istället för att evakuera luft om man inte stänger av cirkulationspumpen.

FAQ: Har man alltid läckage…

Har man alltid ett läckage om trycket sjunker på värmesystemet?

Nej, det finns ett par troliga alternativ som man alltid kollar upp först, om man har ett slutet system med tryckkärl.(brukar vara ett rött körl som sitter nära er värmekälla)

Dels kan det vara själva kärlet som är tomt på luft eller helt sönder. Det kontrollerar man genom att se om det kommer luft eller vatten ur kärlets påfyllningsventil. Kommer det vatten ur ventilen är kärlet sönder och behöver bytas. Kommer det varken vatten eller luft skall man fylla på luft på kärlet.

Det andra man kontrollerar är om säkerhetsventilen läcker ut vatten. Om det droppar/smårinner vatten ur säkerhetsledningen samt att det inte går att ”snäppa”  säkerhetsventilen så den tätnar är det dags att byta ventilen. ROT-avdraget gäller om man byter dessa komponenter.