Kolla upp huset före köp

Ni ska alltid se att få en opartisk besiktning av huset. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden som är bra att luta sig emot om problem uppstår. Detta är bra för såväl säljare som mäklare och köpare. Kontakta oss för denna tjänst.

Gamla rör?

Vi gör en saklig bedömning

Verklig energiförbrukning

Vad blir din kostnad?

Land eller stad

Vi vet hur läget påverkar ditt hus

Kunskapsbas

BEO VVS delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter. Kontakta oss gärna!

Se till att det blir av

Ni ska alltid be att få en opartisk besiktning av huset. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden som är bra att luta sig emot om problem uppstår. Vem som får betala besiktningen är inte viktigt. Bara den blir av.

Boendekalkyl

När ni skall göra er boendekalkyl och lägga in kostnader för uppvärmning av huset, skall man inte blint gå på vad mäklaren eller förra ägaren uppger. Vi säger inte att de försöker mörka den verkliga förbrukningen. Men det händer att säljaren uppger sin förbrukning och att mäklaren inte blir informerad om att man haft en innomhustemperatur på 18 grader i endast två rum och väldigt kallt i övriga rum och alltid duschat på jobbet etc. Vissa människor väljer bort komforten för att på så sätt få låga uppvärmningskostnader.

Man kanske har en braskamin som man eldar i varje dag vilket reducerar energiåtgången ganska mycket. Kommer man då in som en barnfamilj och höjer innetemperaturen till 21  garder i all rum, barnen duschar ju i regel oavbrutet och man har kanske inte lust eller tid att elda i kaminen, så kommer energikostnaden för värme och varmvatten att skena iväg och vi pratar om mycket pengar. Budgeten spricker totalt och man känner sig lurad eller vilseledd. Blir det då dessutom en vargavinter likt 2010 och 2011 så blir skilnaden väldigt stor jämfört med budget.

Måste rören bytas?

Ska ni köpa ett äldre hus där man har gamla avlopps-och vattenrör måste ni lägga in byte av dessa i budgeten. (är ROT-avdragsberättigat) Vi har ofta varit med om att säljaren säger att allt har fungerat perfekt. När sen den nya ägaren tillträder får man ganska omgående stora problem med avloppet som är TOTALT tätt. Säljaren behöver inte ha varit oärlig. Om  säljaren är en äldre person som kanske levt ensam, så har han eller hon inte märkt att avloppet fungerar dåligt. De kanske duschar en gång per vecka och spolar i toaletten en gång per dag.(detta är inte ovanligt). Ni förstår ju själva! De märker inte att  ledningarna är helt täta.

Hus på landet

Ligger huset på landet och har eget vatten och avloppsanläggning, måste man ha med ett byte av dessa i sina beräkningar. Det är inte ofta man får göra både ny brunn och infiltration men det händer. Och om det händer pratar vi investeringar i storleksordningen från 100 000:- till 500 000:-  Att installera en ny infiltration eller vattenbrunn är ROT-avdragsberättigat under förutsättning att anläggningarna är belägna på tomten där bostaden är belägen.

Kärlek vid första ögonkastet

Har ni bestämt er för att köpa huset,(ibland ska man ju bara ha det, man blir förälskad) . Ni vet att det är mycket att göra vad, gäller energi- och VVS-arbeten. Tag kontakt med oss för en översikt och rådgivning på plats. Gemensamt går vi igenom vilka åtgärder man bör göra och i vilken ordning.

Kan man byta blandare och wc-stolar själv?

Vi anser att novisen inte skall utföra denna typ av arbeten. Men om man är helt säker på hur man utför arbetet och vilka specialverktyg som behövs är det ok. Tänk på att följa de installationsanvisningar som finns vad gäller uppfästning av blandarrör etc. Är man det minsta osäker bör man anlita en oss. Tänk på att ROT-avdraget gäller när man gör denna typ an ingrepp i huset.